Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Zarządzenie nr GZUW/05/2024 Wójta Gminy Suszec z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radostowicach oraz stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu

Zarządzenie nr GZUW/05/2024 Wójta Gminy Suszec z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radostowicach oraz stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu --> pobierz Klauz

Terminy naboru i kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t. j. :Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) Wójt Gminy Suszec podał do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na terenie Gmin

Wyniki ankiety badającej zapotrzebowanie w Gminie Suszec na opiekę nad dziećmi do lat 3

W dniach od 7 do 30 września br. w Internecie udostępniono do wypełnienia ankietę badającą zapotrzebowanie w Gminie Suszec na opiekę nad dziećmi do lat 3, która została przygotowana przez Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu. W sumie 304 osoby wypełniły przedmiotową ankietę, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematem wśród mieszkańców naszej gminy.