Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Treść

Informacja dotycząca składnia wniosków w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
otwórz

Wniosek o przyzanie dofiansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników
otwórz

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
otwórz

Oświadczenie pracodawcy o jego statusie rzemieślnika / nie rzemieślnika

otwórz

Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej

otwórz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
otwórz

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

otwórz

Oświadczenie o braku naruszeń przez przedsiębiorcę w czasie epidemii

otwórz

Oświadczenie pracodawcy o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem przygotowania zawodowego młodocianego pracownika

otwórz

 

56696