Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Żłobki i kluby dziecięce

Treść

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Suszec na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3

Uchwała nr XXXVIII/330/2021 Rady Gminy Suszec dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/423/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wysokości, kategorii dzieci na jakie przyznawana jest dotacja, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Suszec.

Uchwała nr L/423/2018 Rady Gminy Suszec z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wysokości, kategorii dzieci na jakie przyznawana jest dotacja, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat  3  na terenie Gminy Suszec.

ZASADY WPISU DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH LUB WPIS DO WYKAZU DZIENNYCH OPIEKUNÓW ORAZ PODMIOTÓW ICH ZATRUDNIAJĄCYCH.

MAPA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

67423