Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Kontakt

Treść

GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU

ul. Wyzwolenia 2

43-267 Suszec

tel. 212-44-36

tel./fax 212-42-77

e-mail: gzuw@gzuw.suszec.pl

Adres naszej skrzynki podawczej:  /GZOiSSuszec/SkrytkaESP


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA- GMINNY ZESPÓŁ USŁUG WSPÓLNYCH W SUSZCU

Zgodnie z postanowieniami ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) informujemy, iż Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu uruchomił za pośrednictwem platformy ePUAP elektroniczną skrzynkę podawczą, która umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub podpisem poświadczonym profilem zaufanym ePUAP;

1. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP.

2. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej (bez konieczności logowania się na platformie ePUAP) można przesłać pocztą eletroniczną na adres: gzuw@gzuw.suszec.pl 


DYREKTOR ZESPOŁU

Jakub Raczkiewicz

e-mail: dyrektor@gzuw.suszec.pl

kom. 607 891 000

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Roman Kamiński

e-mail: iod.gzuw.suszec@gmail.com

 

64481