Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Czasowe zawieszenie zajęć

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec nr GZUW/13/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych dla klasy IV w ZSP w Kryrach Zarządzenie Wójta Gminy Suszec nr GZUW/15/2021 z dnia 24 listopada