Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Czasowe zawieszenie zajęć

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec nr GZUW/13/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych dla klasy IV w ZSP w Kryrach Zarządzenie Wójta Gminy Suszec nr GZUW/15/2021 z dnia 24 listopada

Edukacja prawna- Stowarzyszenie DOGMA

W ramach współpracy z POWIATEM PSZCZYŃSKIM, w związku z realizacją zadania publicznego tj. prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, informujemy o możliwości korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej/bezpła