Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Potrzebni Wolontariusze

Potrzebni Wolontariusze ! Drodzy mieszkańcy Gminy Suszec przyszedł moment, w którym potrzebujemy Waszego wsparcia, w związku z tworzeniem miejsc dla Uchodźców z Ukrainy na terenie naszej Gminy. Zapraszamy szczególnie osoby, które potrafią się komunikować

Terminy naboru i kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Wójt Gminy Suszec podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Suszec