Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Terminy naboru i kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Wójt Gminy Suszec podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Suszec

Informacja o realizacji programu Laboratoria Przyszłości

Gmina Suszec pozyskała 435 400,00 zł w ramach rządowego Programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem działań

Czasowe zawieszenie zajęć

Zarządzenie Nr GZUW/09/2022 Wójta Gminy Suszec z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych klasie II  w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mizerowie w dniach od 24 stycznia 2022 r