Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t. j. :Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Wójt Gminy Suszec podał do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Suszec oraz terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2023/2024.

Jednocześnie na podstawie art. 154 ust. 3 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, które zostały przyjęte uchwałą Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2022 r. nr XLI/ 370/ 2022. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 r. nr XXXII/ 261/ 2017.

Na rok szkolny 2023/2024 postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się w trybie elektronicznym, podobnie jak w zeszłym roku. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpocznie się od dnia 1 marca 2023 r. i trwać będzie do 15 marca 2023 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą podane na stronach internetowych poszczególnych szkół i zespołów szkolno- przedszkolnych.

Zarządzenie nr GZUW/01/2023 Wójta Gminy Suszec z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie
określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 --> pobierz

Uchwała NR XLI/370/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suszec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania określonej liczby punktów każdemu kryterium --> pobierz

Zarządzenie nr GZUW/02/2023 Wójta Gminy Suszec z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Suszec dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2023/2024 --> pobierz
Uchwała NR XXXII/261/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania kryteriom określonej liczby punktów i określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suszec a zamieszkałych poza obwodem szkoły --> pobierz 

64481