Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

                                Wykaz uczniów

otrzymujących stypendia Wójta Gminy Suszec

oraz za osiągnięcie wysokich wyników w nauce

w roku szkolnym 2021/2022

 

Stypendia Wójta

 1. Mateusz Grzechnik- Szkoła Podstawowa w Suszcu- opiekun: Barbara Pastuszka,
  Rodzice Aleksandra i Arkadiusz Grzechnik

  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii
  Średnia ocen: 5,93
   
 2. Bartosz Michałkowski- Szkoła Podstawowa w Suszcu- opiekun: Barbara Pastuszka,
  Rodzice Magdalena i Tomasz Michałkowscy

  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii
  Średnia ocen: 5,0
   
 3. Julia Stanclik- Szkoła Podstawowa w Suszcu- opiekun: Jadwiga Czekaj,
  Rodzice Małgorzata i Stanclik

  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
  Średnia ocen: 5,56
   
 4. Oliwia Skaźnik- I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach- opiekun: Olga Marciniak- Szychta,
  Rodzice Agnieszka i Zbigniew Skaźnik

  Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  Średnia ocen: 5,47


Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce

 1. Weronika Gałuszka- Szkoła Podstawowa w Suszcu- opiekun: Blandyna Godowska,
  Rodzice Aneta i Gałuszka

  Szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w formie wolontariatu
  Średnia ocen: 5,0
   
 2. Lena Malinowska- Szkoła Podstawowa w Suszcu- opiekun: Daromiła Faruga,
  Rodzice Beata i Przemysław Malinowscy

  1 miejsce w szkolnym konkursie ekologicznym, 2 miejsce w szkolnym konkursie plastycznym „Najpiękniejsza maska karnawałowa”
  Średnia ocen: 6,0
   

Uczniowie wytypowani przez Dyrektorów szkół za osiągnięcie wysokich
wyników w nauce

 1. Natalia Buchta- absolwentka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rudziczce- osiągnęła wysoką średnią ocen, w okresie nauki w klasach IV- VIII otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty: język polski- 93 %, język angielski- 100 %, matematyka- 100 %, była uczennicą sumienną, staranną, chętną do współpracy i pomocy innym.
   
 2. Mikołaj Szlachta- uczeń Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kryrach- uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii.
   
 3. Kinga Hanke- absolwentka Szkoły Podstawowej w Kobielicach- osiągnęła wysoką średnią ocen wraz z wzorowym zachowaniem, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty: język polski- 91 %, matematyka: 100 %, język angielski: 100 %, uzyskała tytuł finalisty z Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie matematycznym „Kangur” i I miejsce w Wojewódzkim Konkursie plastycznym, była wolontariuszką szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża.
   
 4. Hanna Kurkowska- absolwentka Szkoły Podstawowej w Suszcu- uzyskała
  na świadectwie ukończenia szkoły wysoką średnią ocen oraz wzorowe zachowanie, brała udział w wielu akcjach charytatywnych na terenie szkoły i klasy, była aktywna artystycznie- śpiewała w chórze szkolnym i osiągała z nim wiele nagród, osiągała wysokie miejsca w grach i zabawach sportowych, biegach.
   
 5. Amelia Olejarczyk- absolwentka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radostowicach- uzyskała wysoką średnią  ocen, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty: język polski- 84%, język angielski- 96%, matematyka- 96%, chętnie uczestniczyła w życiu szkoły, reprezentowała szkołę na uroczystościach i akademiach, prezentowała zawsze wzorową postawę uczniowską, przez cały okres edukacji uczestniczyła w zajęciach chóru szkolnego, który odnosił znaczące sukcesy w konkursach i prezentacjach: Srebrne Pasmo w Akademii Chóralnej- Śpiewająca Polska, I miejsce
  w XXIII Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej w Knurowie, współuczestniczyła w wojewódzkim projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- PAMIĘTAMY!”, otrzymała w szkole tytuł Najlepszego Absolwenta.
   
 6. Karolina Wziętek- absolwentka Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mizerowie- osiągnęła bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie, uzyskała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty:  język polski- 89%,  język angielski- 95%, matematyka: 100%, zdobyła III miejsce w Powiatowym konkursie biologiczno- chemicznym, począwszy od klasy IV aż do VIII uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce uzyskując średnią powyżej 5,55.

 

Wykaz

nagród Wójta Gminy Suszec z okazji

Dnia Edukacji Narodowej 2022 dla Nauczycieli

 

Podstawa prawna:   art. 49 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.) , Uchwała Rady Gminy Suszec nr XLVIII /78/413/2010 z dnia 28 września 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Suszec, zm. Uchwała Nr XII/109/2019  z dnia 26 września 2019 r., Uchwały Nr XII/110/2019  z dnia 10 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 1. Janina Habor - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mizerowie
 2. Beata Kukla - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mizerowie
 3. Bogusława Krutak - Gałuszka  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Mizerowie                               
 4.  Alina Kunicka- Kumor - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kryrach
 5. Zofia Dytkowicz - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kryrach                    
 6. Anna Antończyk - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kryrach
 7. Mirosława Spyra - Przedszkole Publiczne w Suszcu    
 8. Magdalena Trojniarz Przedszkole Publiczne w Suszcu
 9. Irena Zielonka - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudziczce    
 10. Joanna Czech - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rudziczce
 11. Jadwiga Czekaj - Szkoła Podstawowa w Suszcu                
 12. Barbara Pastuszka - Szkoła Podstawowa w Suszcu                                
 13. Aneta Hanak - Szkoła Podstawowa w Suszcu                    
 14. Agata Szlachta - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radostowicach
 15. Krystyna Dajka - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radostowicach
 16.  Małgorzata Jakubik - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radostowicach
 17. Renata Koczar - Szkoła Podstawowa w Kobielicach
 18. Jolanta Białas - Szkoła Podstawowa w Kobielicach
 19. Renata Ławniczek - Szkoła Podstawowa w Kobielicach.

62088