Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DO SZKÓŁ GMINY SUSZEC W 2021 ROKU

Treść

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Z DNIA 13.11.2020 R.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.10.2020 r.

Załącznik do informacji z otwarcia ofert

 

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych do szkół gminy Suszec w 2021 roku.

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - IPU

Załącznik nr 4 - Zobowiązanie

Załącznik nr 5 - RODO

Załącznik nr 6.1a - PIECZYWO SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1b - MIĘSO SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1c - DRÓB SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1d - ZIEMNIAKI SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1e - RYBY SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1f - WARZYWA I OWOCE SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1g - NABIAŁ SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1h - JAJA SP SUSZEC

Załącznik nr 6.1i - RÓZNE SP SUSZEC

 

Załącznik nr 6.2a - PIECZYWO SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2b - MIĘSO SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2c - DRÓB SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2d - ZIEMNIAKI SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2e - RYBY SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2f - WARZYWA I OWOCE SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2g - NABIAŁ SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2h - JAJA SP KOBIELICE

Załącznik nr 6.2i - RÓŻNE SP KOBIELICE

 

Załącznik nr 6.3a - PIECZYWO ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3b - MIĘSO ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3c - DRÓB ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3d - ZIEMNIAKI ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3e - RYBY ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3f - WARZYWA I OWOCE ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3g - NABIAŁ ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3h - JAJA ZSP RADOSTOWICE

Załącznik nr 6.3i - RÓŻNE ZSP RADOSTOWICE

 

Załącznik nr 6.4a - PIECZYWO ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4b - MIĘSO ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4c - DRÓB ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4d - ZIEMNIAKI ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4e - RYBY ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4f - WARZYWA I OWOCE ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4g - NABIAŁ ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4h - JAJA ZSP KRYRY

Załącznik nr 6.4i - RÓŻNE ZSP KRYRY

 

Załącznik nr 6.5a - PIECZYWO ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5b - MIĘSO ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5c - DRÓB ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5d - ZIEMNIAKI ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5e - RYBY ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5f - WARZYWA I OWOCE ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5g - NABIAŁ ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5h - JAJA ZSP RUDZICZKA

Załącznik nr 6.5i - RÓŻNE ZSP RUDZICZKA

48957