Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Treść

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Z DNIA 17.12.2020 R.

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik do Informacji z otwarcia ofert - oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2021 roku".

Ogłoszenie ---> pobierz

SIWZ ---> pobierz

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) ---> pobierz

Załącznik nr 2 (oświadczenie) ---> pobierz

Załącznik nr 3 (oświadczenie) ---> pobierz

Załącznik nr 4 (zobowiązanie) ---> pobierz

Załącznik nr 5 (IPU) ---> pobierz

Załącznik nr 6 (wykaz narzędzi) ---> pobierz

Załącznik nr 7 (wykaz osób) ---> pobierz

Załącznik nr 8 (wykaz usług) ---> pobierz

Załącznik nr 9 (oświadczenie) ---> pobierz

Załącznik nr 10 (regulamin) ---> pobierz

Załącznik nr 11 (klauzula informacyjna) ---> pobierz

 

44245