Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Treść

2022 r.

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu informuje, iż zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Dowóz dziecka do Centrum Edukacyjno – Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach w 2022 roku”.

Stroną internetową niniejszego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty jest https://miniportal.uzp.gov.pl/

Link do ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da34ba-e9ae-5aea-6d63-d0000eee03fa

 

2021 r.

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu informuje, iż zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2022 roku”.


Stroną internetową niniejszego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie informacje, wyjaśnienia oraz dokumenty jest https://miniportal.uzp.gov.pl/
 

Link do ogłoszenia:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9bc0e-8e5a-8d3c-4327-dd0001fd3461

 

2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH Z DNIA 17.12.2020 R.

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik do Informacji z otwarcia ofert - oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej

Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Suszcu oraz uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych w 2021 roku".

Ogłoszenie ---> pobierz

SIWZ ---> pobierz

Załącznik nr 1 (formularz ofertowy) ---> pobierz

Załącznik nr 2 (oświadczenie) ---> pobierz

Załącznik nr 3 (oświadczenie) ---> pobierz

Załącznik nr 4 (zobowiązanie) ---> pobierz

Załącznik nr 5 (IPU) ---> pobierz

Załącznik nr 6 (wykaz narzędzi) ---> pobierz

Załącznik nr 7 (wykaz osób) ---> pobierz

Załącznik nr 8 (wykaz usług) ---> pobierz

Załącznik nr 9 (oświadczenie) ---> pobierz

Załącznik nr 10 (regulamin) ---> pobierz

Załącznik nr 11 (klauzula informacyjna) ---> pobierz

 

48957