Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności w GZUW w Suszcu
1. Adres jednostki:

Gminny Zespół Usług Wspólnych w Suszcu
ul. Wyzwolenia 2
43-267 Suszec
NIP 638-14-98-677
REGON 272086953
tel. 032 212 42 77
      032 212 44 36
e-mail: gzo@gzo.suszec.pl

2. Osoby reprezentujące:

- Dyrektor Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu - mgr Zbigniew Łoza
tel. 032 212 44 36
kom. 609 581 625
e-mail: kierownik@gzo.suszec.pl

- Główny Księgowy - Małgorzata Cieślar

3. Organizacja jednostki:

a. Uchwała o utworzeniu Gminnego Zespołu Oświaty w Suszcu i nadanie Statutu (1993 r.)
otwórz


b. Statut Gminnego Zespołu Oświaty w Suszcu (1993 r.)
otwórz


c. Uchwała w sprawie uchylenia statutu i zmian do statutu Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu (2016 r.)

otwórz


d. Uchwała w sprawie nazwy Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu oraz uchwalenia statutu (2016 r.)

otwórz

e. Zarządzenie Dyrektora Gminnego Zespołu Usług Wspólnych w Suszcu w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego (2017 r.)

otwórz


f. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oswiaty i Sportu w Suszcu
otwórz

 g. Regulamin udzielania zamówień  do kwoty 30.000 euro

otwórz

zmiana

4. Nasze placówki:

Szkoły Podstawowe:
 
ul. Szkolna 130
43-267 Suszec
tel/fax 032 212 42 19
email: spsuszec@op.pl
 
ul. Topolowa 42
43-262 Kobielice
tel/fax 032 212 52 26
e-mail: spkobielice1@wp.pl
 
Zespoły szkolno - przedszkolne:
 
ul Nierad 86
43-265 Kryry
tel/fax 032 212 22 13
e-mail: zsp.kryry@wp.pl
 
ul. Dworcowa 56
43-262 Radostowice
tel/fax 032 212 52 22
e-mail: radostowicesp@wp.pl
 
ul. Nadrzeczna 31
43-265 Mizerów
tel/fax 032 212 22 87
e-mail: mizerow.zsp@gmail.com
 
ul. Woszczycka 20
43-267 Rudziczka
tel/fax 032 212 40 13
e-mail: sekretariat@zsprudziczka.pl
 
Przedszkola:
 
ul. Św. Jana 70
43-267 Suszec
tel/fax 032 212 42 11
e-mail: przedszkole_w_suszcu@poczta.onet.pl

Aktualności

25-01

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


...więcej

25-01

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022


...więcej

15-12

Połkolonie w szkołach w Gminie Suszec


...więcej

15-12

Życzenia świąteczne


...więcej

09-12

Półkolonie w szkołach


...więcej

                   

 

                                 

 

 

41079