Strona główna

Treść

Minister Zdrowia poinformował, że obostrzenia obowiązujące do 18 kwietnia zostają przedłużone o tydzień, do 25 kwietnia.

Wyjątek stanowi stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpocznie się od 19 kwietnia.

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia 2021 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.04.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19