Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS. Wytyczne to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W związku ze zmianą zasad kierowania na kwarantannę osób z tzw. „kontaktu” MEiN, MZ i GIS zaktualizowało wytyczne sanitarne przeznaczone dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół- aktualizacja 18.02.2022 r.

52179