Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Strona główna

Treść

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Wójt Gminy Suszec podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Suszec oraz terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Jednocześnie na podstawie art. 154 ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych, które zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2022 roku Nr XLI/370/2022. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa Uchwała Rady Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 r. NR XXXII/261/2017.

Na rok szkolny 2022/2023 postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbędzie się w trybie elektronicznym. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpocznie się od dnia 1 marca 2022 r. i trwać będzie do 15 marca 2022 r. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą podane na stronach internetowych poszczególnych szkół i zespołów szkolno- przedszkolnych.

 

Zarządzenie nr GZUW/13/2022 Wójta Gminy Suszec z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Suszec dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023 ---> pobierz 

Uchwała Rady Gminy Suszec w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania tym kryteriom punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ---> pobierz


Zarządzenie nr GZUW/12/2022 Wójta Gminy Suszec z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 ---> pobierz 

Uchwała Nr XLI/370/2022 Rady Gminy Suszec z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suszec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także przyznania określonej liczby punktów każdemu kryterium ---> pobierz

53901