Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta

Treść

 

Suszec, dnia 25 marca 2013 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO REFERENTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY I SPORTU W SUSZCU

 

Jednostka organizująca nabór: Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu, ul. Wyzwolenia 2; 43 – 267 Suszec

Dotyczy: naboru na wolne stanowisko urzędnicze  starszego referenta ds. zamówień publicznych w Gminnym Zespole Oświaty i Sportu w Suszcu, stosownie do treści ogłoszenia o naborze z  dnia 7 marca 2013 r.

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Sportu w Suszcu informuje, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w toku realizacji ogłoszonego naboru na wolne  stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. zamówień publicznych wybrana została oferta:

Pani JUSTYNY ZIMOLONG, zamieszkałej w Kryrach

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze
z dnia 7 marca 2013 r., wykazała duży poziom wiedzy teoretycznej adekwatnej
do stanowiska, na które prowadzony był nabór oraz otrzymała największą ilość punktów w merytorycznej ocenie kandydatów.

 

Dyrektor GZOiS Suszec

Zbigniew Łoza

48957