Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
 

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla ucznia szczególnie uzdolnionego oraz wprowadzenia wzoru wniosku ---> pobierz

wzór wniosku ---> pobierz

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie gminy Suszec ---> pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspomagania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w gminie Suszec ---> pobierz

 

Aktualności

28-05

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec o zawieszeniu zajęć do 7 czerwca 2020 r.


...więcej

27-05

Komunikat Wójta Gminy Suszec - zawieszenie zajęć do 7 czerwca 2020 r.


...więcej

25-05

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dotycząca otwarcia placówek dla dzieci i młodzieży


...więcej

20-05

Przedszkola gminne, oddziały przedszkolne oraz edukacja w klasach I – III zawieszona do 31 maja 2020 r.


...więcej

20-05

Zasady przeprowadzania egzaminów i harmonogram egzaminów w 2020 roku


...więcej

                   

 

                                 

 

 

35841