Przejdź do treści
GZOsuszecNowy
Przejdź do stopki

Stypendium Wójta Gminy Suszec

Treść

 

Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla ucznia szczególnie uzdolnionego oraz wprowadzenia wzoru wniosku ---> pobierz

wzór wniosku ---> pobierz

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie gminy Suszec ---> pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspomagania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w gminie Suszec ---> pobierz

 

48957