Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności w GZUW w Suszcu
Nabór do przedszkoli – w marcu rusza rekrutacja na rok szk. 2021/22

 

 

 

4 marca br. rusza nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych w Gminie Suszec. Składanie wniosków będzie trwało do 18 marca br., a ogłoszenie  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi do dnia 2 kwietnia br. Będzie jeszcze  tzw. postępowanie uzupełniające  na wolne miejsca w danym przedszkolu, o ile takie będą,  które rozpocznie się od 1 – do 11  czerwca br.                       

                  Obecnie   gmina dysponuje łącznie ok. 630 miejscami w przedszkolach publicznych i 16 miejscami w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym im. J. Pawła II w Suszcu.  Przedszkole w Mizerowie dysponuje 92 miejscami, Kryry 88 miejscami, Rudziczka 75 miejscami, Radostowice 98 miejscami a  przedszkole w Kobielicach 68  miejscami.  Ze wstępnych symulacji wynika, iż w Mizerowie i Kryrach  i Radostowicach  będą również jak do tej pory  po  4 oddziały,  a w Rudziczce i Kobielicach  po 3 oddziały. Przedszkole Suszec ma  w obecnym roku szkolnym  9 oddziałów   przy 210  dzieciach  i  10 oddział tzw. „popołudniowy”  nie był utworzony  ze względu na  brak  chętnych i sytuację  związaną  z Covid 19.  Sytuacja w nadchodzącym roku szkolnym może się powtórzyć.  Dobrze, że już wkrótce rozpocznie się budowa nowego przedszkola w Suszcu.  Do  tego czasu  w dalszym ciągu będą funkcjonowały 2 oddziały dzieci 6 – letnich w szkole w Suszcu.

                 Trzeba pamiętać, iż dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli  nie uczestniczą w procesie rekrutacji, a tylko składają deklarację o kontynuacji  edukacji przedszkolnej.  Dzieci 6 -letnie,  nowe, które nie  były jeszcze w przedszkolu  uczestniczą w naborze, ale ze względu na obowiązek edukacji przedszkolnej dzieci 6 – letnich będą przyjęte poza kryteriami  naboru.  Przy naborze do przedszkoli nie ma tzw. rejonizacji a rodzic jest zobowiązany we wniosku podać przedszkole  pierwszego, drugiego  i trzeciego wyboru, co oznacza w rezultacie możliwość wskazania rodzicowi innego przedszkola na terenie gminy, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami. Takie uprawnienie daje ustawa Prawo oświatowe. Jak wynika z wstępnych symulacji  miejsc w przedszkolach gminnych powinno wystarczyć dla wszystkich dzieci z terenu gminy, a jeżeli dane przedszkole dalej dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola może przyjąć  dzieci spoza terenu gminy.   Wszystkie szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej danej placówki z możliwością pobrania dokumentów i wniosków  wraz  załącznikami  i ze względu na panujące w dalszym ciągu  pandemię, składanie wniosków będzie odbywać się w rygorze sanitarnym.

Aktualności

19-02

Czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w klasach I – III oraz w 2 grupach przedszkolnych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Radostowicach od dnia 22 – 28 lutego 2021 r.


...więcej

15-02

Zawieszenie zajęć w ZSP Radostowice


...więcej

01-02

Dyżury przedszkoli w lipcu i sierpniu 2021 r.


...więcej

29-01

Nabór do przedszkoli – w marcu rusza rekrutacja na rok szk. 2021/22


...więcej

25-01

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


...więcej

                   

 

                                 

 

 

41459