Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności w GZUW w Suszcu
Połkolonie w szkołach w Gminie Suszec

Półkolonie w szkołach w czasie ferii  zimowych !!

 

                    W tym roku ferie zimowe we wszystkich szkołach w  naszym kraju, ze względu na  okres pandemii koronawirusa,  trwają  w jednym  terminie od  4 – 15 stycznia 2021 r.  W naszej gminie planuje się, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi MEN, MZ i GIS,  przeprowadzenie półkolonii  na terenie szkół. Szkoły przekazały rodzicom uczniów klas I – IV szkoły podstawowej informację, iż  zgodnie z wytycznymi  Wójta Gminy,  można organizować  półkolonie przy pełnym zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników oraz zachowaniu  procedur  związanych z pandemią  w jednym z  wybranych tygodni ferii,  w  godz. od 9 do 14. Szkoła zapewni obiad,  którego koszty ponoszą rodzice. Opiekunami będą nauczyciele danych szkół. Minimalna wielkość grupy 9 dzieci, maksymalnie 12 dzieci. Inne szczegóły można uzyskać u dyrektora szkoły.

 

                                                                                 Wójt Gminy Suszec

                                                                                     Marian Pawlas

Aktualności

19-02

Czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w klasach I – III oraz w 2 grupach przedszkolnych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Radostowicach od dnia 22 – 28 lutego 2021 r.


...więcej

15-02

Zawieszenie zajęć w ZSP Radostowice


...więcej

01-02

Dyżury przedszkoli w lipcu i sierpniu 2021 r.


...więcej

29-01

Nabór do przedszkoli – w marcu rusza rekrutacja na rok szk. 2021/22


...więcej

25-01

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


...więcej

                   

 

                                 

 

 

41460