Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności w GZUW w Suszcu
Informacja na temat otwarcia przedszkoli w Gminie Suszec

Suszec, 30.04.2020 r.

Informacja 

o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Suszec.

 

Wójt Gminy Suszec informuje, iż do dnia 24.05.2020 r. gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Suszec pozostają zamknięte. Decyzja o ich otwarciu po tej dacie nastąpi po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej w naszym regionie oraz po dokonaniu przygotowań organizacyjnych i zapewnieniu w placówkach przedszkolnych bezpieczeństwa dzieciom i personelowi przedszkoli .W tej sprawie wydam dyrektorom szkół i przedszkoli stosowne rekomendacje. Wobec wzrastającego ciągle zagrożenia epidemicznego otwarcie przedszkoli w chwili obecnej byłoby wielce nieodpowiedzialne i zagrażające zdrowiu i życiu dzieci, personelu oraz rodziców.

 

                                                                                    Wójt Gminy Suszec

                                                                                        Marian  Pawlas

Aktualności

19-02

Czasowe zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych w klasach I – III oraz w 2 grupach przedszkolnych w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Radostowicach od dnia 22 – 28 lutego 2021 r.


...więcej

15-02

Zawieszenie zajęć w ZSP Radostowice


...więcej

01-02

Dyżury przedszkoli w lipcu i sierpniu 2021 r.


...więcej

29-01

Nabór do przedszkoli – w marcu rusza rekrutacja na rok szk. 2021/22


...więcej

25-01

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022


...więcej

                   

 

                                 

 

 

41459