Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
PILNE!!! ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA BIURO GZUW JEST ZAMKNIĘTE DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ.

 

W SPRAWACH PILNYCH NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE LUB MAILOWO .

E-MAIL: gzo@gzo.suszec.pl lub kierownik@gzo.suszec.pl

TEL: 32 212 42 77, 32 212 44 36 lub 609 581 625

 

Aktualności

26-03

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne


...więcej

16-03

PILNE!!! ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ WSTRZYMANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA BIURO GZUW JEST ZAMKNIĘTE DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ.


...więcej

12-03

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


...więcej

28-02

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


...więcej

28-02

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021


...więcej

                   

 

                                 

 

 

34901