Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Deklaracja dostępności w GZUW w Suszcu
Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

11 marca br. rusza nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka będzie trwało do 22 marca br. a cały proces rekrutacji, polegający na podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, nastapi do dnia 17 kwietnia br. Nabór do przedszkoli zostanie przeprowadzony w oparciu o kryteria uchwalone uchwałą Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017 roku [pobierz]. Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, nie biora udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego. W dalszym ciągu obowiązuje zasada, iż rekrutację na wolne miejsca przeprowadza się dla kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy. Jeśli sa wolne miejsca w przedszkolach, dyrektorzy będą mogli przyjąć dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w danym przedszkolu, w tym pobrać odpowiednie wnioski wraz z załącznikami, które będą dostępne na stronie internetowej danej placówki. Gmina dysponuje wystarczającą liczbą miejsc w przedszkolach gminnych w ilości 649 miejsc w 28 oddziałach. Sam Suszec posiada 220 miejsc w 10 oodziałach, w 3 różnych lokalizacjach. Dodatkowo wolne miejsca będą w niepublicznym punkcie przedszkolnym im. Jana Pawła II w Suszcu.

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie okreslenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 ---> pobierz

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie ustalenia termiów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej Gminy Suszec dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020 ---> pobierz

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie określenia kryteriów, przyznania kryteriom określonej liczby punktów i określenie dokumentów potwierdzajacych spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suszec a zamieszkałych poza obwodem szkoły ---> pobierz

Aktualności

23-11

Wniosek o dofinansowanie sprzętu, oprogramowania lub usługi-Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną


...więcej

09-11

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych-działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III


...więcej

05-11

Informacja MEN o zawieszeniu zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej do 29 listopada br.


...więcej

14-10

Podziękowania i życzenia dla pracowników Oświaty Gminy Suszec


...więcej

13-10

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


...więcej

                   

 

                                 

 

 

39784