Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Święto Edukacji w Gminie Suszec

 

         W rocznicę  powstania Komisji Edukacji Narodowej - 14 października 1773 roku, w dniu 12 października br. w Sali GOK Suszec odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2018. Tradycyjne święto nauczycieli i pracowników oświaty było okazją do wspólnej refleksji i podsumowania osiągnięć uczniów i nauczycieli w trudnym okresie zmiany ustroju szkolnego. Okres dużych zmian  w oświacie  dotyczy również naszej gminy i trudności głownie lokalowych, w tych szkołach, w których nie było gimnazjów i  które muszą pomieścić dodatkowe klasy VII i VIII. Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Urbanek podkreślił potrzebę rozbudowy niektórych placówek oraz budowy nowego przedszkola w Suszcu.  Duże podziękowania wyraziła Pani Natalia Kałuża – Przewodnicząca Komisji Oświaty,  dyrektorom szkół i przedszkoli oraz wszystkim nauczycielom za sprawne i bezkonfliktowe wdrażanie reformy i konsolidację  wokół  koniecznych zmian organizacyjnych. Również Wójt gminy złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty i podziękował za trud codziennej pracy.  W akademii wzięli udział po raz pierwszy uczniowie, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Suszec za szczególne osiągnięcia w  nauce za rok szkolny 2017/2018  a także ich opiekunowie i Rodzice.  W  2017 r. Rada Gminy Suszec przyjęła uchwałę, w której  uchwaliła  specjalny program  stypendialny dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Głównymi kryteriami przyznania stypendium jest uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym  i wysoka średnia ocen na świadectwie.   Wnioski  były składane do 15 września br. Stypendia otrzymało 6 uczniów. Są to:  Jan Chomiuk  - Szkoła Podstawowa w Suszcu, Robert Jacak  - Szkoła Podstawowa w Suszcu, Artur Kotas – III klasa gimnazjalna w ZSP Radostowice, Tomasz Kurtok – III klasa gimnazjalna w ZSP Radostowice, Weronika Sekta – III klasa gimnazjalna w ZSP Radostowice i Oliwia Skaźnik – VII klasa w ZSP Kryry.   Tradycyjnie już Wójt gminy przyznał nagrody z okazji święta edukacji za wyróżniającą się pracę zawodową dla nauczycieli  i dyrektorów placówek. Nagrody takie otrzymali: Agnieszka Prządka, Justyna Chomiuk, Sylwia Kowalska, Renata Kuś, Małgorzata Kania, Alicja Jacak, Barbara Pastuszka,  Marzena Maruszczyk, Barbara Cichoń ( Garus), Joanna Kidoń, Dorota Kolarczyk – Karwot, Janina Bartas, Róża Dubiel, Aneta Hanak, Anna Antończyk, Małgorzata Jakubik. Należy również się cieszyć z przyznania przez Ministra Edukacji Narodowej Pani Anecie Hanak -  dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suszcu Medalu Komisji  Edukacji Narodowej. Całość akademii uświetnili uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych z Suszca, którzy pod kierunkiem Pani Jadwigi Czekaj, Marzeny Maruszczyk i Alicji Pastuszki Koczar przygotowali świetny program artystyczny. Odrębne podziękowania od Przewodniczącego Rady Gminy za całokształt pracy zawodowej otrzymała Pani Barbara Cichoń. Wszystkim pracownikom oświaty  nauczycielom i wychowawcom, katechetom,  pracownikom administracji i obsług  a także emerytom  i rencistom życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Z. Łoza – dyrektor GZUW Suszec

Aktualności

28-02

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


...więcej

28-02

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021


...więcej

28-02

PRZEDSZKOLA DYŻURNE W OKRESIE LIPCA I SIERPNIA 2020 ROKU


...więcej

27-02

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie polityki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa


...więcej

26-02

IV Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”


...więcej

34295