Gminny Zespół Usług Wspólnych

Wielkosć czcionki A A A

GZOiS

Menu


Strona główna
Kontakt
Ogłoszenia i przetargi
O nas
Stypendia
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Nabór pracowników
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Żłobki i kluby dziecięce
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych
Sprawozdania finansowe
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych – kryteria, terminy, na rok. szk. 2018/2019

Informacje

o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz

do klas pierwszych szkół podstawowych – kryteria, terminy,

na rok. szk. 2018/2019

 

            Zgodnie z art. 154 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Wójt Gminy Suszec przedstawia:

1)kryteria naboru do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Suszec wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie tych kryteriów –  Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 30 marca 2017 r. - załącznik nr 1

2)terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – Zarządzenie Wójta Gminy Suszec Nr GZUW/03/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. –     załącznik nr 2

3)kryteria naboru oraz przydzielone tym kryteriom punkty a także określenie dokumentów potwierdzających ich  spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  - Uchwała Nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 23 lutego 2017 r. załącznik nr 3

4)terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci poza obwodem szkoły – Zarządzenie Wójta Gminy Suszec Nr GZUW/04/ 2018 z  dnia 26  stycznia 2018 r.  - załącznik nr 4

Suszec, 29.01.2018 r.

Aktualności

17-01

Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021


...więcej

08-01

Zaproszenie na kabaret


...więcej

30-07

Program stypendiów pomostowych na 1 rok i dalsze lata studiów


...więcej

25-06

Życzenia Ministra Edukacji Narodowej


...więcej

14-06

Bezpieczne wakacje


...więcej

33552