Strona główna

Treść

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż w powiecie pszczyńskim z dniem 1 kwietnia 2021 roku w Pszczynie przy ul. Paderewskiego 3 otwarła Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży w ramach I stopnia referencyjnego. Nakierowana jest ona na pomoc młodym pacjentom w formie szybkiej reakcji na pojawiające się u dzieci i młodzieży problemy i niedopuszczenie do pogorszenia się stanu zdrowia w takim stopniu, który wiązałby się z leczeniem psychiatrycznym. Poza powiatem pszyńskim Śląska Fundacja Błękitny Krzyż otrzymała kontrakt na prowadzenie takich poradni również w powiecie bielskim i żywieckim.

W załączniku znajdują się pismo przewodnie oraz pismo skierowane do rodziców dzieci i młodzieży uczących się na terenie powiatu pszyńskiego.
 

Pismo przewodnie 
Pismo skierowane do rodziców dzieci i młodzieży