Strona główna

Treść

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Suszec w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Suszec dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2021/2022 ---> pobierz

Uchwała Rady Gminy Suszec w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania tym kryteriom punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ---> pobierz